Prawo ogólnie

Kancelaria notarialna miejscem uzyskania dokumentów

Notariusz jako osoba zaufania publicznego

Sporządza dokumenty urzędowe o skutkach prawnych, dba o interesy stron według przysługujących im praw, jest mianowany przez ministra sprawiedliwości jako osoba zaufania publicznego – to niektóre przymioty notariusza, dawniej nazywanego rejentem. Notariusz dokonuje czynności notarialnych, które w systemie sądowym mogłyby mieć charakter sporu – tu odbywają się polubownie, jednak z zachowaniem należytej zgodności z prawem i bezpieczeństwa.

Czynności notarialne notariusza reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2008 r. Nr 189 poz.1158), zgodnie z którą sporządza on akty notarialne, poświadczenia, poświadczenia dziedziczenia, wpisy, odpisy i wyciągi dokumentów, projekty m.in. aktów, oświadczeń, spisuje protokoły. Notariusz może przyjąć na przechowanie papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku, sporządzić protesty weksli i czeków.

Dbając o zabezpieczenie interesów stron, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy notarialnej – wyjątki od tej zasady zdarzają się w tylko szczególnych sytuacjach. Zasadniczo czynności notarialne są dokonywane w języku polskim, jeśli jednak jest konieczność używania języka obcego, korzysta z pomocy tłumacza przysięgłego. Może także wykorzystać własną znajomość języka, jeśli jest ona zgodna z wymaganiami właściwymi dla przysięgłego tłumacza.

Kancelaria Notarialna w Olsztynie

Miejscem wykonywania czynności notarialnych jest kancelaria notarialna. W różnych sytuacjach mogą nim być inne miejsca, jeśli wymagają tego okoliczności. Niektóre kancelarie stanowią już tradycję rodzinną, czego przykładem może być Kancelaria Notarialna Michał Milewski w Olsztynie działająca od 1993 r. Notariusz Michał Milewski otrzymał ją w drodze sukcesji od swojej matki, Haliny Milewskiej i prowadzi działalność notarialną od 2014 r. Działalność notarialna Kancelarii w Olsztynie została przedstawiona na stronie internetowej www.notariuszolsztyn.info/ Kancelaria przechowuje oryginały dokumentów urzędowych, których właściciele posiadają pełnoprawne odpisy. Dzięki temu można uzyskać niezbędny odpis dokumentu nawet po wielu latach. Dopiero po 10-letnim okresie przechowywania przekazuje je sądowi rejonowemu, który dla wspomnianego biura notarialnego znajduje się w mieście Olsztyn.

Działalność kancelarii

W olsztyńskiej kancelarii notarialnej można uzyskać wiele dokumentów i skorzystać z wielu czynności prawnych notariusza. Planując sprzedaż lub kupno nieruchomości: gruntu, domu, mieszkania, lokalu (także jeśli jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności), możemy uzyskać umowę sprzedaży. Otrzymując lub przekazując darowiznę w kancelarii notarialnej sporządzimy umowę darowizny,  starając się o pożyczkę  uzyskamy stosowna umowę, a także załatwimy oświadczenie o ustanowieniu hipoteki czy poddaniu się egzekucji  w trybie 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Działając zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, notariusz może pomóc w przeniesieniu własności praw do nieruchomości rolnych. Może sporządzić umowę majątkową małżonków, a także podział majątku, ustanowić pełnomocnictwo i sporządzić testament.

Jeśli chcemy uzyskać akty poświadczenia dziedziczenia, nie musimy udawać się do sądu, gdyż taki akt możemy z powodzeniem załatwić u notariusza. Wspólnicy spółek kapitałowych również mogą liczyć tutaj na pomoc, np. protokołowanie przebiegu zgromadzeń wspólników i innych. Notariusz może poświadczyć podpisy pod umowami sprzedaży udziałów w spółkach kapitałowych, uregulować sprawy prawne działek ogrodowych, a także poświadczyć podpisy rodziców wyrażających zgodę na wyjazd zagraniczny dziecka. Oczywiście, wymienione czynności notarialne to tylko niektóre przykłady działań kancelarii. Dokonywane są one za odpowiednią odpłatą tzw. taksą notarialną, ustalaną przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. Notariusz pobiera również podatki i opłaty, przekazując je odpowiednim instytucjom państwowym.

Mimo, że z czynności notariusza nie korzystamy codziennie, warto wiedzieć, na jakie z nich możemy liczyć i gdzie w bezsporny sposób możemy uzyskać potrzebne dokumenty.