Biznes

Jak otworzyć własną firmę? Kilka cennych rad

Własna firma – jak ją otworzyć?

Każdy, kto kiedykolwiek pracował w sektorze prywatnym zastanawiał się czy nie warto prowadzić swojej działalności. Doskwierające wymogi godzin pracy, nieprzyjemne szefostwo, zła atmosfera w pracy i poczucie niedocenienia na pewno sprzyjały temu, że własna firma wydawała się być lepszym wyborem. Bycie samemu sobie panem i większa niezależność kuszą. tylko jak otworzyć firmę ? Oto kilka kroków.

Wybór formy prawnej naszej działalności gospodarczej

Aby firma zaczęła istnieć musimy wybrać formę prawną. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Dostępne formy prawne to: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka prawa handlowego, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W zależności od rodzaju działalności jaką chcemy prowadzić musimy podjąć decyzję o formie prawnej. Najprostszą do założenia jest jednoosobowa działalność gospodarcza ( możemy ją założyć zaledwie w ciągu jednego dnia)

Wybór formy opodatkowania twojej firmy

Po wyborze formy prawnej nadchodzi czas na wybór formy opodatkowania. Formy od której zależy stawka podatkowa, którą będziemy rozliczać dochód. Zależy on przede wszystkim od rodzaju działalności jaką będziemy prowadzić, prognozy wielkości przychodów czy możliwości z korzystania z dodatkowych ulg podatkowych. Do wyboru są cztery formy: PIT, CIT, karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór kodów PKD

Rozpoczynając prowadzenie działalności mamy obowiązek określić rodzaj usług jakie zamierzamy świadczyć. Jest to kluczowy etap, ponieważ nie mamy prawa wystawiać faktury za usługę, która nie była zadeklarowana w PKD. Zatem rodzaj prowadzonej działalności określa się zgodnie z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności gospodarczej, do wyboru mamy max 10 pozycji z dostępnych 400 kodów (w 21 sekcjach i 99 działach).

Wybór sposobu prowadzenia ewidencji księgowej

Każdy przedsiębiorca niezależnie od wybranej formy prawnej prowadzonej działalności jest zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych- czyli odpowiedniej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością. Prowadzona dokumentacja dotyczy wszystkich przychodów firmy, ponoszonych kosztów, wynagrodzeń dla pracowników i rozliczeń podatkowych. Należy zdecydować, czy ewidencję księgową zamierzamy prowadzić sami czy zlecimy to zewnętrznej firmie zajmującej się rachunkowością. Każda z tych opcji posiada swoje wady i zalety, a wybierając zewnętrzne biuro rachunkowe trzeba bardzo uważać, by nie trafić na nierzetelnego wykonawcę.

Rejestrowanie firmy- wniosek w CEIDG-1

Po wyborze formy prawnej, opodatkowania, kodów PKD i sposobu prowadzenia ewidencji księgowej czas na zarejestrowanie firmy.
Należy uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności czyli do CEIDG-1. W przypadku rejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółki cywilnej spawa jest uproszczona, można bezpłatnie wypełnić wniosek on-line. Narzędzie poprowadzi nas krok po kroku po wymaganych informacjach do uzupełnienia. Można też wypełnić klasycznie papierową wersję formularza i zanieść do odpowiedniego urzędu.

Zakładanie konta bankowego, wyrobienie pieczątki firmowej

Po przejściu wszystkich poprzednich etapów, kiedy jesteśmy nowym przedsiębiorcom musimy do pełnego funkcjonowania firmy założyć konto firmowe i zamówić firmową pieczątkę. Konto firmowe służyć będzie do szeregu transakcji (kupno-sprzedaż), opłacanie składek ZUS czy do rozliczeń podatkowych. Na rynku istnieje wiele różnych ofert umożliwiających wygodne i ekonomiczne korzystanie z formowego konta. Pieczątka będzie nam potrzebna podczas załatwiania spraw czy podpisywania dokumentów przedkładanych w Urzędzie Skarbowym.