• Prawo ogólnie

    Kancelaria notarialna miejscem uzyskania dokumentów

    Sporządza dokumenty urzędowe o skutkach prawnych, dba o interesy stron według przysługujących im praw, jest mianowany przez ministra sprawiedliwości jako osoba zaufania publicznego – to niektóre przymioty notariusza, dawniej nazywanego rejentem. Notariusz dokonuje czynności notarialnych, które w systemie sądowym mogłyby mieć charakter sporu – tu odbywają się polubownie, jednak z zachowaniem należytej zgodności z prawem i bezpieczeństwa. Czynności notarialne notariusza reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2008 r. Nr 189 poz.1158), zgodnie z którą sporządza on akty notarialne, poświadczenia, poświadczenia dziedziczenia, wpisy, odpisy i wyciągi dokumentów, projekty m.in. aktów, oświadczeń, spisuje protokoły. Notariusz może przyjąć na przechowanie papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku, sporządzić…